Liptovská ochotnícka scéna 2006

Naše dvanáste vystúpenie sledovala aj porota. Ani začiatočníkov v našom súbore to však nevyviedlo z miery a opäť sme zožali ovácie publika. Prvýkrát pred mikulášskymi divákmi sa nám stalo, že sme museli pri predstavovaní vyjsť na javisko dvakrát, čo si vyžiadali diváci obrovským potleskom. Dokonca pri predstavovaní Augustína Koníčka dopadli na javisko plyšáky ako sme zvyknutí v "Superstart". Najdôležitejšie bolo to, že nikto nemal trému a opäť sme sa presvedčili, že sme k divákovi bližšie. Našich technikov zaujal spôsob dopravy kulís, keď sme celý prívesný vozík výťahom dopravili až na javisko. Po vystúpení nás už čakala porota, ktorá kriticky zhodnotila niektoré detaily a vyzdvihla výborný kolektív. Aby nezostalo len pri kritike, tak vecne oponoval na niektoré detaily režisér Pavol Tomčík, ako aj Lenka Kubíková. Aj keď sme sa tohto roku nedostali na Scénickú žatvu do Námestova ani na slovenskú prehliadku do Rakovej, náš súbor nezostal bez ocenenia. Cenu za najlepší mužský herecký výkon dostal Pavol Tomčík.