Pochovávanie basy r. 1999

V tomto roku sa už tretíkrát stretávame s tradičným pochovávaním basy. Toto podujatie bolo obohatené od predchádzajúcich o krátku scénku s kopáčmi a ich odobierkou. Karové posedenie a zábava bola podľa ľudového zvyku do polnoci.

RÉŽIA:Vincent Urban

SCENÁR: Rudolf Švec, Štefánia Štěchová, Vincent Urban, Pavol Tomčík